سید جواد احمدپناهی

درباره من

دکتر سید جواد احمدپناهی
image

استادیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1402/3/3)

استنادات

52

h-index

3

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/2/9)

استنادات

21

مقالات

4

h-index

2

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1370-1363

دکتری حرفه ای دامپزشکی

دانشگاه شیراز

1383

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هیستولوژی

جنین شناسی و تکامل

کشت سلول

هیستومورفومتری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه شمارش ماست¬سل¬ها در گربه¬های مبتلا به بیماری پریودنتال و ارتباط آن با شدت التهاب
مجله دامپزشکی ایران(2022)
9012519005, ^سید جواد احمدپناهی*, شهرام جمشیدی, یاسمین والی, سارنگ سروری
بررسی تاثیر فلوفنامیک اسید به عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم های دیابتی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
8911519020, ^سید جواد احمدپناهی*, ^ابراهیم شهروزیان, فرزاد حیاتی, ^سحر غفاری خلیق
بررسی الگوی پراکندگی سلول‌های کرومافین در غده آدرنال شتر یک کوهانه (Camelus dromedarious) بالغ
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک(2020)
^سید جواد احمدپناهی*
Presence of the Parafollicular Cells in the Thyroid Gland of the One-Humped Camel
Acta Veterinaria Eurasia(2019)
^سید جواد احمدپناهی*
Prevalence of Sarcocystis spp. and Hammondia spp. microcystsin esophagus tissue of sheep and cattle, emphasized on their morphological differences
PARASITOLOGY RESEARCH(2014)
^مریم رسولی*, ^سید جواد احمدپناهی, 9111511003, آیدا الوندی
ساختار تشریحی و بافت شناسی غده تیروئید در شتر یک کوهانه
(2012)
^سید جواد احمدپناهی, ^محمدحسن یوسفی
بررسی مقایسه ای تغییرات اجزای شیر در قسمتهای مختلف شیر گاوهای سالم و گاوهای مبتلا به تورم پستان
(2008)
^سید جواد احمدپناهی
بررسی اثر درمانی ایبوپروفن بر روی تورم پستان حاصل از اندوتوکسین در گاو
(2007)
^سید جواد احمدپناهی
Anatomical and Histological Studies of Accessory Adrenal Nodules in Caspian Miniature Horses
(2007)
^سید جواد احمدپناهی
Effects of Different Levels of Aloe-Vera on Morphology of Small Intestine in broiler chicken
پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2016-01-31)
^علی مهدوی, ^سید جواد احمدپناهی, Gholamali Jelodar, Morteza Saberi, Mohammad Sadegh Ghodrati, Ehsan Pourafshar, Saeed Omidbakhsh, Mohsen Taherdost, Farshid Raeisi
مطالعه ساختار تشریحی و بافت شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^سید جواد احمدپناهی
اصول طب داخلی دامپزشکی (جلد اول )
اصول طب داخلی دامپزشکی (جلد اول )
اصول طب داخلی دامپزشکی( جلد دوم )
اصول طب داخلی دامپزشکی( جلد دوم )

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده دامپزشکی
j_panahi@semnan.ac.ir
(+98)2331533613

فرم تماس